Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Seminarium licencjackie SSA3 (rok II) - zapisy

dr hab. Krzysztof Horubski - 25 luty, 2020 - 12:35

Szanowni Państwo,

zapisy na seminarium licencjackie na kierunku SSA (rok II) odbędą się w środę (26.02), o godz. 11:30, w pokoju 506 (bud. A). Uprzejmie informuję, że kryterium przyjęcia - w przypadku gdyby ilość chętnych przekraczała ustalony limit - będzie zaproponowany temat pracy licencjackiej.

Wśród obszarów tematycznych prac możliwych do opracowania w ramach zajęć seminaryjnych można przykładowo wskazać na zagadnienia:

- działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców,

- inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym specjalnych stref ekonomicznych,

- ochrony konkurencji i konsumentów,

- swobód rynku wewnętrznego i reguł konkurencji w prawie Unii Europejskiej,

- zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego,

- organizacji i funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, spółek samorządowych oraz innych przedsiębiorców publicznych,

- wolności gospodarczej i jej ograniczeń,

- wspierania gospodarki oraz pomocy publicznej,

- przekształceń własnościowych w gospodarce, w tym procesów prywatyzacyjnych,

- funkcjonowania i nadzoru nad rynkiem kapitałowym,

- działalności gospodarczej w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym, pocztowym, transportowym.

W przypadku wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt mailowy.

Serdecznie zapraszam!

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Horubski