Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin z publicznego prawa gospodarczego dla studentów z przywróconym terminem

dr Witold Małecki - 25 luty, 2020 - 14:13

Dotyczy: studentów III roku stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) studiów prawa, którzy w trybie przewidzianym regulaminem studiów usprawiedliwili nieobecność na jednym z terminów egzaminu w sesji egzaminacyjnej. Za usprawiedliwioną uznaje się nieobecność po akceptacji przez egzaminatora przedłożonych oryginałów dokumentów.

Egzamin w III terminie (ostatecznym) odbędzie się dnia 29 lutego (sobota) o godz. 11:30 w sali 318A.

dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UWr
dr Andrzej Borkowski
dr Witold Małecki