Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konsultacje/Office hours

mgr Dominika Kuźnicka-Błaszkowska - 11 Marzec, 2020 - 17:10

Szanowni Państwo,
w związku z zarządzeniem rektora nr 29/2020 uprzejmie informuję, że do odwołania moje wtorkowe konsultacje będą odbywały się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams - czekam na Państwa na czacie, w czasie konsultacji będę również odbierała od Państwa połączenia głosowe i wideokonferencje. Uprzejmie informuję, że usług MIcrosoft Teams jest dostępna w aplikacjach dostarczanych w pakiecie Office po zalogowaniu się do poczty wydziałowej. 

Z poważaniem,

Dear Students, 

referring to the rector's order No. 29/2020, I would like to kindly inform you that until further notice my office hours will take place via Microsoft Teams tool - I am waiting for you to chat, I will also answer voice calls and video conferences during office hours. I would like to kindly inform you that MIcrosoft Teams services are available in applications provided in the Office package after logging into the faculty mailbox.

Yours sincerely