Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

organizacja zajęć i konsultacje

prof. dr hab. Paweł Borszowski - 11 Marzec, 2020 - 23:53

Szanowni Państwo,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, przesłana została, przez system USOS,  informacja  dotycząca sposób prowadzenia zajęć  wykładowych z przedmiotu Prawo podatkowe SSP, Ogólne prawo podatkowe (SSA, SNA) a także seminariów magisterskich SSP IV i V rok oraz SSE.
W trakcie zawieszonych zajęć konsultacje będą odbywały się wyłącznie drogą elektroniczną.

Z poważaniem

Paweł Borszowski