Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zdalna forma prowadzenia zajęć

mgr Patrycja Mencel - 12 Marzec, 2020 - 10:10

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzeniem nr 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2, uprzejmie informuję, że na Państwa uniwersyteckie e-maile przesłałam informację dotyczącą organizacji ćwiczeń zdalnych z Kryminalistyki.

O wszelkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco.

Pozdrawiam
Patrycja Mencel