Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja o sposobie prowadzenia procesu kształcenia

dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk - 13 Marzec, 2020 - 00:31

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z Zarządzeniem Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzeniem nr 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 informacje o sposobie prowadzenia procesu kształcenia są sukcesywnie  przesłane poprzez USOSmail do każdej grupy dydaktycznej. O wszelskich zmianach i organizacji procesu dydaktycznego w formule e - learningowej będę Państwa informować na bieżąco. 

Z poważaniem,
Sylwia Skubisz-Ślusarczyk