Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Polityka społeczna SSA(III) - organizacja zajęć zdalnych

dr Tomasz Bakalarz - 13 Marzec, 2020 - 10:05

Szanowni Studenci

W związku z zarządzeniami Rektora UWr i Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, niniejszym informuję, że wykład z „Polityki społecznej” zostanie zrealizowany w następujący sposób:

  1. Zajęcia kończą się w kwietniu, po okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, co oznacza, że zgodnie z pierwotnym założeniem zaliczenie będzie miało formę kolokwium.
  2. Osoby, które zgłosiły chęć wygłoszenia wystąpienia, mogą uzyskać ocenę przez napisanie referatu na wybrany przez siebie temat (ewentualnie wskazany przeze mnie).
  3. Mogą się zgłaszać także nowe osoby z propozycją przygotowania referatu.
  4. W każdy piątek na stronie wydziałowej umieszczę opracowanie lub prezentację dotyczące zaplanowanego przeze mnie uprzednio tematu (mogą to także być teksty źródłowe).
  5. Po zweryfikowaniu referatów, także one będą publikowane.
  6. Kolokwium będzie obejmowało materiał opublikowany, wskazany w pkt 4 i 5.
  7. Plusy uzyskane już na zajęciach zachowują ważność (mogą wpłynąć na podwyższenie oceny z kolokwium). Zachęcam też do zgłaszania chęci przygotowania referatu.

Wymogi co do referatu:

  1. Powinien mieć objętość 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków)
  2. Powinien zawierać bibliografię i przypisy dolne (z uwagi na zamknięcie bibliotek mogą państwo swobodnie korzystać z materiałów online)
  3. Termin zwrotu do 8 kwietnia (środa), chyba że zmieni się sytuacja i zajęcia zostaną wznowione.

Adres mailowy: tomasz.bakalarzatuwr.edu.pl

dr Tomasz Bakalarz