Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zajęcia z postępowania karnego

prof. dr hab. Jerzy Skorupka - 14 Marzec, 2020 - 16:35

Szanowni Państwo
W zwązku z zarzązeniem Rektora i Dziekana Wydziału w sprawie nowych form prowadzenia zajęć dydaktycznych, ćwiczenia z postępowania karnego w miarę możliwości będą prowadzone za posrednictwem platformy e-learning. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmą osoby prowadzące zajęcia. Natomiast treść wykładu z postępowania karnego zostanie zamieszczona w zakładce "materiały dla studentów".
Wymienione ustalenia dotyczą wszystkich kierunków studiów.
Prof. dr hab. Jerzy Skorupka