Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja na temat prowadzenia zajęć w formie e-learningu

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że przesłałam na maile studenckie informacje na temat sposobu prowadzenia w formie e-learningu wszystkich prowadzonych przeze mnie zajęć w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych w tradycyjnej formie. Dodatkowo studentom z grup wykładowych z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe na III roku SSP i z przedmiotu Poradnia prawna na IV roku SSP przesłałam od razu za pośrednictwem U-maila pierwsze materiały dydaktyczne - wykłady. W związku z tym uprzejmie proszę wszystkich studentów mających ze mną w tym semestrze zajęcia dydaktyczne o sprawdzenie swoich skrzynek mailowych; w braku otrzymania maila ze wspomnianą powyżej informacją i materiałami dydaktycznymi proszę o niezwłoczny kontakt mailowy. Ponieważ kolejne wykłady także będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, proszę o jej regularne sprawdzanie i zapoznawanie się z przesyłanymi materiałami dydaktycznymi.
dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska