Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

warunki zaliczenia przedmiotu - prawo egzekucyjne semestr letni 2020

mgr Andrzej Markowski - 19 Marzec, 2020 - 15:50

Szanowni Państwo,
Informuję, że zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego zawieszono zajęcia dydaktyczne do odwołania. W okresie zawieszenia zajęć nie odbywają się również konsultacje.
Zarządzeniem Dziekana nr 4/2010 zobowiązano prowadzących zajęcia do dalszego prowadzenia procesu dydaktycznego, przy użyciu narzędzi informatycznych.
W związku z powyższym przesłałem Państwu prezentację dot. naszych II zajęć, jednakże w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia zajęć i rozszerzenia prezentacji stosownym komentarzem, proszę o potraktowanie prezentacji jako podstawę wymagającą uzupełnienia przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, a także w razie wątpliwości wskazaną na I zajęciach literaturą.
W kolejnych terminach prześlę Państwu zestaw pytań, na które zobowiązani jesteście Państwo udzielić odpowiedzi, korzystając z treści zawartych w prezentacji i regulacji Kodeksu postępowania cywilnego. Proszę o przesyłanie informacji zwrotnej na mój e-mail. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na każdy z zestawów pytań będzie traktowane jako zaliczenie materiału dot. zajęć.
Przypominam Państwu również o obowiązku przesłania mi rozwiązania kazusu I (wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego) lub kazusu II (skargi na czynności komornika).
Informuję, że kolokwium zaplanowane na nasze III zajęcia (zakres przedstawiony został na pierwszych zajęciach) przeprowadzone zostanie na zajęciach po ich wznowieniu lub na konsultacjach we wskazanym terminie.
Proszę o regularne sprawdzane poczty, systematyczną naukę i stosowanie się do zaleceń.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować przy użyciu poczty mailowej.
W przypadku przedłużającego się zagrożenia epidemicznego i braku możliwości weryfikacji Państwa wiedzy poprzez kolokwium przesłane przez Państwa prace będą podstawą wystawienia oceny. 
Serdecznie pozdrawiam i życzę optymizmu w tym trudnym czasie.
 

Załączniki: 
Plik ogłoszenie.docx