Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zajęcia z przedmiotu zarządzanie projektami UE

dr Teresa Korbutowicz - 24 Marzec, 2020 - 10:26

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczam informacje o krzyżowym finansowaniu uzupełniające prezentacje na temat funduszy.

Dodatkowo wyjaśniam czym jest krzyżowe finansowanie i dlaczego jest tak ważne. Krzyżowe finansowanie (cross financing) jest to odstępstwo od zasady

finansowania programów operacyjnych tylko przez jeden fundusz UE. Polega ono na na dofinansowaniu w ramach projektu z udziałem środków z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego komplemetarnych działań wchodzących w zakres Europejskiego Funduszu Społecznego oraz odwrotnie. Na przykład projekt

dotyczy inwestycji infrastrukturalnej to można włączyć do niego tzw. wydatki miękkie, np. koszty szkoleń, pod warunkiem, że poniesienie takich wydatków jest

uzasadnione osiągnięciem spójności projektu. W przypadku projektu współfinansowanego z EFS, który dotyczy szkoleń i podnoszenia kwalifikacji to o jakie wydatki

materialne można uzupełnić projekt? Wydatki takie byłyby dofinansowane z EFRR.

Warunki jakie należy spełnić, aby możliwe było krzyżowe finansowanie:

1. wydatki finansowane z drugiego funduszu są w pełni spójne z głównym celem projektu;

2. poniesienie wydatków jest niezbędne do realizacji projektu;

3. środki z drugiego funduszu nie przekraczają 10% wydatków kwalifikowanych, a przy Europejskiej Współpracy Terytorialnej nie przekraczają 15%.

W załącznikiu zamieszczone zostały wiadomości na temat projektu - pojęcia projektu, definicje, cechy projektu, parametry projektu oraz występujące w literaturze

klasyfikacje projektów. Proszę zwrócić szczególną uwagę na parametry projektu