Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Sanacja i upadłość przedsiębiorców - V SNP L-2019/20 - zagadnienia egzaminacyjne

dr Krzysztof Kułak - 30 Marzec, 2020 - 11:34

Szanowni Państwo,

W załączniku przedstawiam zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu "Sanacja i upadłość przedsiębiorców", które stanowią podstawę do opracowania pytań egzaminacyjnych.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przypominam, że planowo egzamin ma mieć formę testu (40-50 pytań jednokrotnego wyboru); warunkiem zaliczenia na ocenę dostateczną jest przekroczenie 50% możliwej do uzyskania liczby punktów (50% + 1 pkt).

Osoby zainteresowane egzaminem przedterminowym proszone są o indywidualny kontakt mailowy lub telefoniczny. Dla przypomnienia - przedtermin ma formę odpowiedzi ustnej i jest traktowany jako I termin egzaminu. 
 
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kułak