Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wykład pt. postępowanie międzyinstancyjne

prof. dr hab. Jerzy Skorupka - 3 Kwiecień, 2020 - 19:53

Dzień Dobry
W załączniku przedstawiam kolejny wykład dotyczący postępowania międzyinstancyjnego albo, jak mówią inni, postępowania przejściowego. Postępowanie ma miejsce w razie skierowania skargi w postaci aktu oskarżenia przez uprawnionego oskarżyciela. Najważniejszą funkcją tego etapu procesu jest oddanie oskarżonego pod sąd, z czym wiąże się wiele czynności sądu. O tych czynnościach i dalszych funkcjach omawianego postępowania  wykładzie. 
Życzę wszystkim zdrowia.
Prof. Jerzy Skorupka