Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja dotycząca zaliczenia wykładu z przedmiotu Poradnia prawna-sekcje

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska - 9 Kwiecień, 2020 - 19:39

Szanowni Państwo,
 właśnie rozesłałam przez U-mail osobom należącym do grupy wykładowej z przedmiotu Poradnia prawna-sekcje na IV roku jednolitych magisterskich Stacjonarnych Studiów Prawa informację w sprawie sposobu zaliczenia tego wykładu za pomocą środków komunikowania się na odległość, ponieważ jego zaliczenie planowane wcześniej w formie bezpośredniej na Wydziale na 21 kwietnia 2020 r. nie może się odbyć wobec przedłużenia okresu, w którym odwołane są wykłady i inne zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 30 kwietnia 2020 r., na podstawie wydanego wczoraj Zarządzenia Nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. wprowadzającego zmianę do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.
      W związku z tym proszę o sprawdzenie przez Państwo swoich studenckich skrzynek mailowych, zapoznanie się z informacją o formie zaliczenia przedmiotu oraz wypełnienie wymogów tego zaliczenia. Gdyby ktokolwiek z Państwa, którzy mają do zaliczenia wykład z przedmiotu Poradnia prawna -sekcje nie otrzymał maila z powyżej wskazanymi informacjami, proszę o niezwłoczny kontakt mailowy, prześlę wówczas te informacje indywidualnie. Informacja niniejsza dotyczy także przypadków, gdyby były osoby na V roku jednolitych magisterskich Stacjonarnych Studiów Prawa, które nie mają jeszcze zaliczenia z wykładu z przedmiotu Poradnia prawna-sekcje - proszę wówczas o niezwłoczny kontakt mailowy przez mail studencki, prześlę wówczas indywidualnie informacje w sprawie zaliczenia tego przedmiotu i proszę o wykonanie zadania zaliczeniowego we wskazanym w przesłanej informacji terminie.

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska