Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI - zaliczenie ćwiczeń - sse i sne - Ir

ZALICZENIE ĆWICZEŃ Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - KOLOKWIUM KOŃCOWE - ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ w ramach kształcenia na odległość.  Będzie to test jednokrotnego wyboru ( 4 odpowiedzi do wyboru,  1 odpowiedź prawidłowa ) . Test będzie liczył max 25-30 zadań, Student będzie wybierał i zaznaczał  prawidłowe rozwiązania  z każdego zadania.