Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Gr. 6 SSA(3)II Podstawy prawa pracy - ćwiczenia 24 kwietnia 2020 r.

dr Jacek Borowicz - 24 Kwiecień, 2020 - 12:43

Szanowni Państwo, w związku z natłokiem w wysyłaniu materiałów na wiele porwadzonych przeze mnie zajęć koryguję kolejnośc tematów i przypisanych im materiałów:
1/ ćwiczenia planowane na 24 kwietnia 2020 r.
- temat forma i treść umowy i pracę. Chodzi o praktyczną umiejętność sporządzania umów o pracę, umiejętność ustalenia czy umowa o pracę sporządzona jest prawidłowo (zawiera wszystkie niezbędne elemnety treści) -  a jeżeli w danej umowie o pracę występują błędy - to jakie są ich konsekwencje.Poza tym interesuje nas forma, treść i tryb udzielania tzw. dodatkowej informacji o niektórych uprawnieniach pracowniczych,
- wstęp do ustania stosunku pracy -  sposoby zakończenia stosunku pracy - jego rozwiązanie i wygaśnięcie
2/ ćwiczenia planowane na 8 maja 2020 r. 
- ustanie stosunku pracy - rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (tutaj też ważny podtemat - forma i treść wypowiedzenia, konsekwencje błędów i braków w treści czynności prawnej)
- zmiana treści umowy o pracę - porozumienie stron, wypowiedzenie zmieniające,
- zmiana warunków pracy/płacy bez wypowiedzenia,

Materiały dotyczące tych dwóch ćwiczeń zostały rozesłane w trybe indywidualnym, są też dostępne w zakładce "materiały dla studentów" .