Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wpis do USOS ocen z przedmiotu Poradnia prawna-sekcje (IV rok jednolitych magisterskich Stacjonarnych Studiów Prawa)

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska - 25 Kwiecień, 2020 - 14:55

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że sprawdziłam wszystkie prace zaliczeniowe z przedmiotu Poradnia prawna - sekcje (IV rok jednolitych magisterskich Stacjonarnych Studiów Prawa), które przesłali mi Państwo drogą mailową, a oceny z nich wpisałam do systemu USOS. W związku z tym proszę o sprawdzenie, czy każdemu z Państwa, którzy przesłali prace, pojawiła się ocena w tym systemie – ewentualny brak oceny proszę niezwłocznie sygnalizować mailowo, do poniedziałku 27 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.
Informuję także, że właśnie rozesłałam wszystkim uczestnikom grupy wykładowej z wyżej wymienionego przedmiotu dwa maile przez U-mail z tą informacją, a także omówieniem merytorycznym zadania zaliczeniowego. Gdyby ktoś z Państwa nie znalazł tam wyjaśnienia swoich ewentualnych wątpliwości i miał potrzebę uzyskania dokładniejszego wyjaśnienia w odniesieniu już konkretnie do sposobu ocenienia swojej pracy, proszę przesyłać zapytania mailowo z maili studenckich do poniedziałku 27 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00, osobom zainteresowanym odpiszę już szczegółowo na temat ich pracy i czynników, które rzutowały na jej ocenę.
dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska