Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

oceny końcowe SSA + konsultacje USOS

mgr Dorota Czerwińska - 1 Maj, 2020 - 14:07

Szanowni Państwo, 

oceny końcowe są już w USOS. Jeśli ktoś takowej nie posiada, oznacza to, że na razie nie spełnia warunków do zaliczenia (ocena niedostateczna z kolokwium lub zbyt niska średnia ważona po uwzględnieniu wszystkich ocen - zwykle wynika to z nieprzesłania jakichś prac w ogóle - osoby te otrzymały odrębną wiadomość mailową). Jeżeli ocena z kolokwium jest wyższa niż ocena końcowa, zwykle wynika to z nieprzesłania niektórych prac w ogóle, a w przypadku kilku osób - z oceny uzyskanej za zażalenie na tymczasowe aresztowanie.
W razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt na poniedziałkowych konsultacjach na MS Teams wyznaczonych od 9.30. Konsultacje te należy traktować jako konsultacje USOS.

Pozdrawiam i życzę wszelkiej pomyślności na obronie i w dalszych zamierzeniach, 

Dorota Czerwińska