Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin dla V roku z postępowania karnego

prof. dr hab. Jerzy Skorupka - 2 Maj, 2020 - 15:48

Szanowni Państwo
Egzamin dla studentów V roku będących na tzw. warunku z postępowania karnego odbędzie się w dniu 14 maja, godz. 10,00. Egzamin odbędzie się w formie ustnej on-line. Osoba zdająca egzamin będzie losowała korespondencyjnie dwa pytania z listy pytań egzaminacyjnych, znajdujących się na stronie Katedry. Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu obowiązane są wpisać się na listę. Do egzaminu przystąpią według kolejności zgłoszeń.
W tym celu zostało założone konto na gmailu: egzaminkpk2020atgmail.com i na ten adres należy zgłosić udział w egzaminie podając numer indeksu, imię i nazwisko, rok studiów oraz zamiar przystąpienia do egzaminu. Wystarczy krótki wniosek bez zbędnych formalności. Osoba, która dokonała wpisu od razu otrzymuje automatyczne potwierdzenie zapisania się na egzamin. Termin do zgłoszenia się na egzamin upływa 6 maja 2020 r. o godz. 23:59.
Z uwagi na ograniczenia w przeprowadzeniu w wymieniony sposób ustnego egzaminu, do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie studenci będący na ostatnim roku studiów dziennych.
Prof. Jerzy Skorupka