Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja na temat egzaminu z prawa karnego dla studentów II roku ZSP oraz osób mających zaległy egzamin z tego przedmiotu

dr hab. Piotr Góralski - 6 Maj, 2020 - 20:03

Szanowni Państwo,

proszę sprawdzić swoje skrzynki z pocztą elektroniczną. Na Państwa wydziałowe adresy e-mailowe została wysłana przeze mnie wiadomość dotycząca formy egzaminu z prawa karnego oraz egzaminu próbnego, który będzie miał miejsce w niedzielę 10 maja, w godz. 15.00 - 16.00.
O ile egzamin nie odbędzie się w tradycyjnej pisemnej formie opisowej, w  celu realizacji której spotkalibyśmy sie wszyscy na sali wykładowej - co, uwzględniając stan i przebieg epidemii niestety wydaje się mało prowdopodobne - to raczej egzamin ten zostanie przeprowadzony zdalnie, za pomocą systemu Forms. W poczcie znajdziecie Państwo link do próbnego formularza z pytaniami zbliżonymi do tych na właściwym egzaminie. Link stanie się aktywny 10 maja o godz 15.00 i będzie można zapoznać się z jego treścią oraz próbnie go wypełniać przez godzinę - do godz. 16.00.

Piotr Góralski