Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Seminarium (Kryminologia) - konsultacje USOS

dr Monika Tenenbaum-Kulig - 8 Maj, 2020 - 18:10

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że oceny z seminarium zostały wprowadzone do USOS. Ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia do ocen wpisanych do USOS można zgłaszać drogą mailową do dnia 11.05.2020 r.

dr Monika Tenenbaum-Kulig