Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wykłady dla studentów II roku ZSP - Prawo karne

dr hab. Piotr Góralski - 25 Maj, 2020 - 21:30

Szanowni Państwo,
w zakładce materiały dla studentów znajduje się część wykładów z semestru letniego, obejmujących materiał dydaktyczny przypadający na obecny semestr - mają one formę plików pisemnych. Pozostała część wykładów z tego semestru ma postać wykładów w formie audio-video lub tylko w formie audio. Linki do tych wykładów zostały przesłane na Państwa wydziałową pocztę elektroniczną. Aby je odtworzyć należy zakreślić (myszką) nadesłany link i otworzyć zamieszczony w linku adres do treści wykładu utrwalonej na platformie One Drive. Proszę zatem korzystać z obu form wykładu, tj. formy plików tekstowych i audio-wizualnych albo zamieszczonych w formie głosowej.

Piotr Góralski