Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zaliczenie

dr hab. Artur Ławniczak prof. UWr - 11 Czerwiec, 2020 - 22:58

    Zbliżają się ostatnie zajęcia. Mam nadzieję, że w sobotę/niedzielę, podobnie jak poprzednio, uda się nawiązać wirtualny kontakt. Jeśli chodzi o wystawienie stopnia, to summa summarum wezmę pod uwagę dwie przesłanki. Po pierwsze dotychczasową aktywność (przypominam o kazusach), z czym łączy się w tych specyficznych warunkach możliwość skojarzenia postaci z ewentualnie umieszczonym w spisie zdjęcie. Po drugie zamiast stresującego testu zrealizujemy opcję referatów na 10-15 stron. Jeśli chodzi o ich tematy, to proszę sobie wybrać z umieszczonej w załączniku listy, którą spróbuję za chwilę przeslać, chyba że kogoś szczególnie interesuje inne zagadnienie z obszaru prawa państwowego. Wypracowanie tego rodzaju, będące treningiem przed pracą dyplomową, powinno być zaopatrzone w przypisy oraz bibliografię. We wstępie powinno być przedstawione podstawowe zagadnienie, które następnie będzie zanalizowane i w zakończeniu podsumowane, co oznacza odpowiedź na badawcze pytanie lub pytania. Termin przesyłania elaboratów - 20 VI.
 
              Z poważaniem
 
            Artur Ławniczak