Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

oceny semestralne gr. 5 i 7 SSP

mgr Dorota Czerwińska - 17 Czerwiec, 2020 - 13:39

Szanowni Państwo, 

tabela z podsumowaniem ocen z semestru letniego została opublikowana na grupie na MS Teams. Średnia ważona z aktywności obejmuje wszystkie zadania na platformie e-edu, przy czym waga zażalenia na postanowienie o TA wynosiła 50%, oraz ocenę z omówienia orzeczenia ETPC. Ocena końcowa wynika ze średniej ważonej kolokwium i aktywności, korygowanej niekiedy w górę (w przypadku wahających się ocen) z uwagi na zbliżanie się oceny z któregoś z tych składników do pułapu punktowego przewidzianego dla oceny wyższej lub też do maksimum albo z uwagi na ocenę z semestru zimowego, co zostało oznaczone w tabeli.
Kolejna poprawa kolokwium odbywa się w dniu 18.06.2020 r. od godz. 16.00 na Teams. 
Osoby, które w tabeli nie mają oceny semestralnej z uwagą "aktywność", mają zbyt niską średnią ważoną, by uzyskać ocenę pozytywną. Proszę niezwłocznie dosłać co najmniej zażalenie na tymczasowe aresztowanie.
Oceny grupy 5 zostały wstawione do USOS, oceny grupy 7 zostaną wstawione w czwartek wieczorem. 
Wyznaczam jednocześnie konsultacje USOS na piątek na godz. 12.00 na MS Teams.
W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub przez Teams. 

Pozdrawiam,
Dorota Czerwińska