Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

I SSA, Podstawy logiki praktycznej - wyniki egzaminu

dr Paweł Jabłoński - 8 Lipiec, 2020 - 07:29

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym wpisałem do systemu USOS ostatnie oceny z egzaminu z Podstaw logiki praktycznej, składanego 29 VI. Bardzo proszę o sprawdzenie, czy ocena jest dla Państwa widoczna. Wszelkie wątpliwości, braki i zastrzeżenia proszę zgłaszać mailowo, nie później jednak niż do najbliższego piątku. Do tego terminu proszę też o wiadomość od tych z Państwa, którzy chcą przeanalizować swoją pracę. Termin i sposób analizy zostanie podany po powzięciu przeze mnie informacji o tym, ilu osób sytuacja taka dotyczy.

Łącząc pozdrowienia,

PJ