Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

III NSP(W) - prawo rzeczowe i spadkowe - informacja wyjaśniająca dotycząca egzaminu

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr - 8 Lipiec, 2020 - 09:52

           

          Szanowni Państwo,

     uprzejmie przypominam, informuję i wyjaśniam, że
     zasady przeprowadzenia egzaminu
oraz oceniania odpowiedzi Studentów       
                  III rok NSP (W)
przedmiot: prawo rzeczowe i spadkowe
rok akad. 2019 - 2020  (egzamin w sesji letniej)
zostały podane  pod adresem:  

https://prawo.uni.wroc.pl/node/39162

 Sesja letnia obejmuje także egzamin z tego przedmiotu,
który zostanie przeprowadzony we wrześniu 2020 r.  

 Podane pod wyżej wskazanym adresem zasady
(w tym w szczególności dotyczące formy egzaminu i
 i zasad oceniania; także pozostałe warunki)
 nie ulegają zmianie  i egzamin z PRiS we wrześniu 2020 r.
zostanie przeprowadzony zgodnie z tymi zasadami.
 
       egzaminator:  Elżbieta Klat - Górska, prof. UWr.
(Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)