Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

I SNA, Podstawy logiki praktycznej - wyniki egzaminu

dr Paweł Jabłoński - 12 Lipiec, 2020 - 09:41

Szanowni Państwo,

wpisałem do systemu USOS ostatnie oceny z egzaminu z Podstaw logiki praktycznej, składanego 4 VII. Bardzo proszę o sprawdzenie, czy ocena jest dla Państwa widoczna. Wszelkie wątpliwości, braki i zastrzeżenia proszę zgłaszać mailowo, nie później jednak niż do najbliższego poniedziałku. Do tego terminu proszę też o wiadomość od tych z Państwa, którzy chcą przeanalizować swoją pracę. Termin i sposób analizy zostanie podany po powzięciu przeze mnie informacji o tym, ilu osób sytuacja taka dotyczy.

Łącząc pozdrowienia,

PJ