Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

NSP(W) - III rok - pr.rzeczowe i spadkowe - egzamin w drugim terminie 07.09.2020

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr - 2 Wrzesień, 2020 - 19:59

            Szanowni Państwo,
informuję, że egzamin w drugim terminie (poprawkowy)
dla Studentów III roku NSP(W), 
z przedmiotu: prawo rzeczowe i spadkowe,

(dla osób, które nie zdały tego egzaminu w pierwszym terminie bądź w ogóle do niego wówczas
nie przystąpiły)
zostanie przeprowadzony w terminie wyznaczonym w planie sesji egzaminacyjnej
(ogłoszonej pod adresem:  https://prawo.uni.wroc.pl/sesja-letnia-19-20),
czyli w poniedziałek 7 września 2020 r.
i rozpocznie się o godz. 17.00, a zakończy o godz. 18.00 (według zegara USOS-u).

Egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem MS Forms.
Link do egzaminu zostanie udostępniony Studentom w dniu 6 września 2020 r. (od godz. 16.00 do 17.00) poprzez USOS mail w trybie indywidualnym.
Egzamin z prawa rzeczowego i spadkowego zostanie przeprowadzony  w formie pisemnej
zgodnie z warunkami  podanymi w materiałach dla Studentów, na mojej stronie internetowej pracownika naukowo - dydaktycznego:
PRiS - III NSP(W) - zasady egzaminacyjne i oceniania - rok a. 2019-2020
adres: https://prawo.uni.wroc.pl/node/39162
oraz
PRiS - III NSP(W) - zagadn. egz., akty prawne, literatura - rok. a. 2019-2020
 adres: https://prawo.uni.wroc.pl/node/39161
 
                          Elżbieta Klat - Górska prof. UWr.
                          wykładowca i egzaminator