Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

WYNIKI - POPRAWA - PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA SSE

W systemie USOS są już wyniki poprawki z podstaw rachunkowości sse (1)1 i rachunkowości finansowej sse(1)2
z poważaniem ACM