Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

RACHUNKOWOŚC FINANSOWA - SSE(1)3 i SNE )(1)3 - TERMIN DODATKOWY

Informuję, że Osoby które uzyskały zgodę Pana Dziekana na tzw. dodatkowy egzamin z rachunkowości finansowej - przystąpia do niego 21.09.2020 g. 17.00  dotyczy to Studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. INNYCH TERMINÓW NIE MA .Egzamin odbywać się będziew formie zdalnej - platforma edu.
W sprawie tego egzaminu prosze zwracać się wyłacznie do P. dr Łagowskiego.

ACM