Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kartkówki z dnia 20 marca 2015 roku, WSP gr. 5

mgr Dorota Czerwińska - 21 Marzec, 2015 - 19:57

Szanowni Państwo, 

poniżej wyniki kartkówki przeprowadzonej w dniu 20 marca 2015 roku. Osoby, które nie zaliczyły kartkówki lub nie były obecne na zajęciach, mogą ją zaliczyć do świąt. Zakres materiału obejmuje całe postępowanie przygotowawcze.

253859 3,5
253868 3,5
253926 3,0
253877 3-
253852 3=
253750 2,0
253843 2,0
253927 2,0
254096 2,0
254095 2,0
240442 2,0

Jednocześnie informuję, że termin na zaliczenie drugiej i każdej kolejnej nieobecności to dwa tygodnie. Upłynął również dwutygodniowy termin na zaliczenie kartkówki obejmującej materiał z pierwszego semestru. Ponieważ nie wszyscy ją zaliczyli, wyznaczam Państwu ostateczny termin jej zaliczenia na konsultacjach w dniu 26 marca 2015 roku. Przypominam, że zaliczenie tej kartkówki jest warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń.

Informuję również, że na Państwa prośbę dopuszczam możliwość poprawiania ocen pozytywnych, a w najbliższych dniach udostępnię na mojej stronie plan ćwiczeń oraz prezentację dotycząca postępowania przejściowego.

 

Pozdrawiam, 

Dorota Czerwińska