Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja dotycząca zapisów na seminarium magisterskie dla IV NSP(z) | prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe

dr Piotr Rodziewicz - 18 Październik, 2020 - 22:47

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuje, że związku z komunikatem z dnia 16.10.2020 r., zapisy na seminarium magisterskie dla IV NSP(z) odbędą się zdalnie w godzinach wyznaczonych w harmonogramie (24.10.2020 r. godz. 11:30) przy użyciu poczty elektronicznej. Jednocześnie poniżej przedstawiam informacje dotyczącą zasad przyjmowania zapisów na seminarium magisterskie, jak i kryteriów przyjęcia na seminarium magisterskie. 
 
Tematyka seminarium 
Prace dyplomowe przygotowywane w ramach seminarium mogą obejmować problematykę z zakresu prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego. 
 
Zasady przyjmowania zgłoszeń na seminarium
 1. W celu wzięcia udziału w kwalifikacji na seminarium magisterskim proszę o przesłanie maila na adres piotr.rodziewiczatuwr.edu.pl o treści, według wskazanego poniżej wzoru: 
       a. temat wiadomości: „Zgłoszenie na seminarium magisterskie – imię i nazwisko – nr indeksu”; 
       b. w treści wiadomości: 
             (i) imię i nazwisko, nr indeksu; 
             (ii) oceny z ćwiczeń i egzaminów z przedmiotów:
                  - prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań;
                  - prawo rzeczowe i spadkowe; 
                  - prawo rodzinne; 
                  - prawo prywatne międzynarodowe; 
              (iii) średnia ocen z ćwiczeń i egzaminów z przedmiotów wskazanych w ppkt. (ii).
              (iv) proponowany temat pracy magisterskiej lub wskazanie problematyki, której miałaby dotyczyć praca magisterska. 
 2. W kwalifikacji na seminarium magisterskie zostaną wzięte pod uwagę zgłoszenia, które wpłyną na adres mailowy w dniu 24.10.2020 r. godz. 11:30. W celu usprawnienia zapisów, bardzo proszę o jak najszybsze przesłanie zgłoszeń przez osoby zainteresowane udziałem w seminarium. Jednocześnie wyraźnie informuje, że lista osób zapisanych na seminarium zostanie opublikowana w dniu 24.10.2020 r. po godz. 11:30 (po zapoznaniu się ze wszytskimi nadesłanymi zgłoszeniami) w celu umożliwienie wzięciu udziału w zapisach wszystkim osobom potencjalnie zainteresowanym udziałem seminarium magisterskim. 
 3. Niezwłocznie po upływie terminu przesyłania zgłoszeń na stronie internetowej prowadzącego seminarium magisterskie pod adresem https://prawo.uni.wroc.pl/node/43732 (materiały dla studentów - Seminarium magisterskie z prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego dla IV NSP(z)) zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych na seminarium. Osoby zakwalifikowane na seminarium otrzymają wiadomość mailową od prowadzącego seminarium potwierdzającą zapisanie ich na seminarium (wiadomość zwrotna w odpowiedzi na zgłoszenie).  

Kryteria przyjęcia na seminarium:
 1. Limit uczestników grupy seminaryjnej wynosi 7 studentów. 
 2. W razie, gdy liczba zgłoszeń na seminarium będzie większa niż liczba dostępnych miejsc, kryterium decydującym o przyjęciu na seminarium jest średnia ocen z przedmiotów (egzaminy i ćwiczenia): 
          - prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań; 
          - prawo rzeczowe i spadkowe; 
          - prawo rodzinne; 
          - prawo prywatne międzynarodowe; 
 3. jeśli kilka osób uzyska taką samą średnią ocen z egzaminów i ćwiczeń, co nie pozwali na wyłonienie 7 osób, brana pomocniczo jest pod uwagę:
          - średnia ocen z egzaminów; 
          - proponowany temat pracy magisterskiej lub proponowana problematyka mająca stanowić przedmiot pracy magisterskiej.  

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie zasad przyjmowania zgłoszeń na seminarium magisterskie, kryteriów przyjęcia na seminarium magisterskie lub możliwych tematów prac dyplomowanych, bardzo proszę o kontakt drogą mailową. 
 
Z poważaniem, 
dr Piotr Rodziewicz