Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium magisterskie - Kryminologia prawnicza - 8.11.2020

dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr - 7 Listopad, 2020 - 10:54

Szanowni Państwo,
Zapraszam na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego.
Zapisy odbędą się w dniu 8 listopada 2020 r. w godz. 9.45-11.15.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie na mój adres mailowy – tomasz.kaliszatuwr.edu.pl (można to zrobić także przed wyżej wskazanym terminem) zgłoszenia zawierającego:
1) imię, nazwisko, numer w systemie USOS,
2) informację o tym, jakie ukończyliście Państwo studia licencjackie i jaką ocenę uzyskaliście na dyplomie,
3) propozycję (propozycje) tematyki pracy magisterskiej.
Limit osób przyjętych na seminarium wynosi 7.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób wyboru dokonam w oparciu o informacje wskazane w pkt 2-3.
Najpóźniej do czasu zakończenia zapisów w dniu 8 listopada każda osoba, która prześle zgłoszenie, otrzyma zwrotną informację mailową dotyczącą przyjęcia na seminarium.

Seminarium z prawa karnego wykonawczego ukierunkowane jest na pogłębienie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego i nauk kryminologicznych. Zajmujemy się penologią, karą kryminalną, więziennictwem, socjologią przestępczości. Analizujemy współczesne środki reakcji na przestępstwo oraz przestępczość zwłaszcza w jej społecznym, ekonomicznym i transgranicznym kontekście. Zasadnicza perspektywą są problemy instytucjonalne systemu karnego, procesy prawno-społeczne związane z przestępstwem i karą. Rozważamy społeczne skutki karania (funkcja kary). Zwracamy uwagę na zagadnienia teoretyczne i doświadczenia praktyczne związanych z polityką karną. Ważne są w naszych badaniach aksjologia, ideologia, racjonalizacja, efektywność i filozofia kary.

Celem seminarium dyplomowego jest wyposażenie studenta:
• w wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania pracy pisemnej, która wykaże umiejętności krytycznej analizy istniejącej literatury, potwierdzi kompetencje metodologiczne oraz zdolności w zakresie analizy danych i faktów;
• w umiejętności samodzielnego formułowania problemów kryminologicznych, tez badawczych i szczegółowych hipotez;
• w umiejętność analizy wybranych źródła prawa,
• praktyczne umiejętności poprawnego metodologicznie opracowywania zagadnień naukowych;
• umiejętności w zakresie metod i narzędzi opisu oraz zasad modelowania zjawisk, procesów, podmiotów, struktur i instytucji w przestrzeni szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i organów związanych z bezpieczeństwem;
• w wiedzę o standardach międzynarodowych oraz treści i zakresu rozwiązań zagranicznych oraz ich przydatności dla krajowego porządku prawnego.

Zapraszam
Prof. UWr dr hab. Tomasz Kalisz