Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium magisterskie- Kryminologia prawnicza

dr Katarzyna Łucarz - 7 Listopad, 2020 - 11:06

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
– informacje o zapisach dla I roku Kryminologii Prawniczej (Zaocznej)
Zapisy na seminarium odbywają się 08.11.2020 r. o godz. 9:45 w formie zdalnej, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: katarzyna.lucarzatuwr.edu.pl
W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, nr albumu oraz dziedzinę prawa, którą obejmuje seminarium magisterskie w samodzielnym Zakładzie Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego, z której najchętniej podjęliby Państwo temat w swojej pracy magisterskiej.
Chodzi o następujące dziedziny prawa:
- prawo o wykroczeniach,
- prawo karne,
- prawo karne gospodarcze,
- prawo karne skarbowe.

Na zajęciach seminarzysta określa temat pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin prawa, korzystając z pomocy promotora. Na zajęciach seminaryjnych realizowane są następujące etapy:
Wybór tematu pracy
Sporządzenie roboczego wykazu literatury fachowej
Sporządzenie planu pracy
Pisanie pracy magisterskiej
Badania empiryczne
Zakończenie i podsumowanie pracy
Rejestracja pracy magisterskiej w systemie APD
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Zarejestrowana w systemie APD praca magisterska podlega sprawdzeniu w programie antyplagiatowym (obowiązek promotora).
Promotor i recenzent piszą recenzje oraz oceniają pracę magisterską.
 
Wszystkich zainteresowanych wymienioną problematyką serdecznie zapraszam.