Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Klinika prawa-sekcje - gr 3 ZSP - konsultacje USOS

dr Monika Tenenbaum-Kulig - 20 Grudzień, 2020 - 18:18

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że oceny z przedmiotu Klinika prawa - sekcje zostały wprowadzone do USOS. Ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia do ocen wpisanych do USOS proszę zgłaszać drogą mailową do dnia 21.12.2020 r.

dr Monika Tenenbaum-Kulig