Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Podstawy prawa cywilnego i handlowego - SSE I - przedtermin - konsultacje USOS

dr Monika Tenenbaum-Kulig - 3 luty, 2021 - 10:58

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że oceny z przedterminu z przedmiotu Podstawy prawa cywilnego i handlowego zostały wpisane do USOS. Ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia do ocen wpisanych do USOS można zgłaszać drogą mailową podczas konsultacji, które odbędą się dnia 4.2.2021 r. w godz. 9.30-10.30.

dr Monika Tenenbaum-Kulig