Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

konsultacje

prof. dr hab. Wiesława Miemiec - 12 luty, 2021 - 15:22

Szanowni Państwo,
Informuję, że do USOSweb zostały wprowadzone oceny z egzaminu przeprowadzonego w dniu 12.02.2021 r. z przedmiotu Prawo finansów publicznych – SSP IV rok. Konsultacje w sprawie wpisanych ocen odbędą się w dniu 16.02.2021 r. w godz. od 9.00 do 10.00 za pomocą aplikacji MS Teams poprzez nawiązanie połączenia audio w Kanale Ogólnym Zespołu Prawo finansów publicznych – IV rok SSP. Deklarację chęci odbycia konsultacji stanowić będzie zgłoszenie swojej obecności w polu nowej konwersacji w Kanale Ogólnym Zespołu. Zgłoszenie należy wysłać w godzinach od 8.45 do 9.00. Będzie to nowoutworzona konwersacja dedykowana przeprowadzeniu konsultacji. Łączenie ze studentem odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń zapisanych w konwersacji. Jest to jedyna forma uzyskania informacji dotyczących egzaminu oraz jego wyników. Informacje o uzyskanych wynikach nie będą udzielane mailowo.
 W. Miemiec