Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Podstawy prawa cywilnego i handlowego - SSE I - II termin - konsultacje USOS

dr Monika Tenenbaum-Kulig - 19 luty, 2021 - 13:52

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że oceny z egzaminu z przedmiotu Podstawy prawa cywilnego i handlowego (II termin) zostały wpisane do USOS. Ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia do ocen wpisanych do USOS można zgłaszać drogą mailową podczas konsultacji, które odbędą się dnia 22.02.2021 r. w godz. 9.00-10.00.

dr Monika Tenenbaum-Kulig