Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium licencjackie - SSA

dr hab. Krzysztof Horubski prof. UWr - 23 luty, 2021 - 22:33

Szanowni Państwo,

zapisy na seminarium licencjackie na kierunku SSA odbędą się w środę (24.02) na drodze mailowej, od godz. 11:30. Będę także dostępny na czacie w aplikacji Teams.

Uprzejmie informuję, że kryterium przyjęcia - w przypadku gdyby ilość chętnych przekraczała ustalony limit - będzie zaproponowany temat pracy magisterskiej.

Wśród obszarów tematycznych prac możliwych do opracowania w ramach zajęć seminaryjnych przykładowo można wskazać na zagadnienia:
- działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców,
- inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym specjalnych stref ekonomicznych,
- ochrony konkurencji i konsumentów,
- swobód rynku wewnętrznego i reguł konkurencji w prawie Unii Europejskiej,
- zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego,
- organizacji i funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, spółek samorządowych oraz innych przedsiębiorców publicznych,
- wolności gospodarczej i jej ograniczeń,
- wspierania gospodarki oraz pomocy publicznej,
- przekształceń własnościowych w gospodarce, w tym procesów prywatyzacyjnych,
- funkcjonowania i nadzoru nad rynkiem kapitałowym,
- działalności gospodarczej w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym, pocztowym, transportowym.
W przypadku dodatkowych pytań uprzejmie proszę o kontakt mailowy.

Serdecznie zapraszam!

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Horubski