Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium z Prawa administracyjnego (SSA3 II rok)

dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr - 24 luty, 2021 - 08:29

Zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu nauki prawa administracyjnego i gotowych na rzetelną pracę seminaryjną, zapraszam na seminarium z Prawa administracyjnego na II roku SSA3. W grę wchodzi problematyka ustrojowa/materialna/procesowa – przy czym punkt wyjścia stanowić powinno ujęcie teoretyczne (co, oczywiście, nie wyklucza eksponowania akcentów empirycznych). Przy naborze na zajęcia seminaryjne biorę przede wszystkim pod uwagę uzasadnienie wyboru problematyki z zakresu prawa administracyjnego jako płaszczyzny realizacji tematu pracy licencjackiej - w tym zakresie oczekuję wstępnych propozycji zagadnień, na których miałaby się koncentrować nasza seminaryjna współpraca.
             Przebieg zapisów na powyższe seminarium licencjackie – w związku z kolizją godzin pierwszego seminarium z posiedzeniem Senatu UWr – musi jednak ulec pewnej modyfikacji. W tej sytuacji zapraszam w środę (24 lutego 2021 r.), ale w ramach procedury o następującym przebiegu:
   1) od godz. 08.15 do godz. 09.15 -  przyjmowanie zgłoszeń na seminarium (drogą mailową – na adres: piotr.lisowskiatuwr.edu.pl )zawierających: krótkie uzasadnienie wyboru seminarium z Prawa administracyjnego; wskazanie (z krótkim uzasadnieniem) potencjalnej problematyki pracy licencjackiej (maksimum 3 propozycje); ocenę z ćwiczeń i z egzaminu z Prawa administracyjnego;
  2) do godz. 11.00 – przesłanie, wszystkim zgłaszającym (w ww. terminie) chęć uczestniczenia w prowadzonym przeze mnie seminarium, informacji z listą osób przyjętych na to seminarium wraz z zaproszeniem studentów umieszczonych na tej liście na pierwsze spotkanie seminaryjne;
  3) godz. 17.00 (również 24 lutego br. - pierwsze spotkanie seminaryjne (poprzez Teams-a); potrwa maksymalnie 30 minut.
  
                            Zapraszam zatem do seminaryjnego zmierzenia się z wyzwaniami niepomijalnej administracji.
                                                                                                                                            Piotr Lisowski