Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Teoria i filozofia - zaliczenie

mgr Ewa Niemiec - 8 Kwiecień, 2021 - 18:52

Szanowni Państwo,
dla formalności, gdyby pojwiły się jakieś wątpliwości warunkiem zaliczenia są:
1. opracowanie jednego z pytań z listy z materiałów dydaktycznych (warunek podstawowy na 3.0, proszę żeby pytania się nie powtarzały)
2. aktywność (0,5 oceny za aktywność na dwóch blokach, 1,0 za aktywność na wszystkich)
3. 1,0 za opracowanie jednego z czterych dodatkowych "kazusów"
4. W razie chęci podniesienia oceny - krótka rozmowa na konsultacjach. Tematyka - jak na liście z punktu 1.