Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin poprawkowy z postępowania karnego

prof. dr hab. Jerzy Skorupka - 31 Lipiec, 2021 - 11:23

Szanowni Państwo
W planie sesji egzaminacyjnej został przewidziany jeden dzień na egzamin poprawkowy, tj. 3 września.
Mając jednak na względzie znaczną ilość osób uprawnionych do egzaminu poprawkowego, przeprowadzenie tego egzaminu w ciągu jednego dnia jest niemożliwe.
Dlatego wyznaczam drugi dzień na egzamin poprawkowy, tj. 2 września. Egzamin poprawkowy odbędzie sie zatem w ciągu dwóch dni, tj. 2 i 3 września.
W dniu 2 września br. odbędzie sie egzamin dla osób z grup: 1, 2, 3 i 4. Natomiast w dniu 3 września br. egzamin dla osób z grup 4 i 5 oraz dla wszystkich osób powtarzająch.
Egzamin odbędzie się ustnie, w formie zdalnej na platformie Teams.
Uprzejmie proszę, aby o treści ogłoszenia powiadomić znajomych i przyjaciół przebywających na wakacjach.
Prof. Jerzy Skorupka