Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja w sprawie egzaminu poprawkowego z Prawa rzeczowego i spadkowego dla studentów III roku SSP

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska prof. UWr - 4 Wrzesień, 2021 - 19:04

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że rozesłałam informację mailową na indywidualne uczelniane maile studenckie studentów należących do grupy wykładowej z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe na III roku jednolitych magisterskich Stacjonarnych Studiach Prawa w sprawach organizacyjnych związanych z egzaminem poprawkowym (w II terminie) z tego przedmiotu, który odbędzie się 9 września 2021 r. (rozpocznie się o godz. 13.00).
Proszę osoby przystępujące do tego egzaminu o zapoznanie się z tą informacją i postępowanie stosownie do niej podczas egzaminu.
dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska prof. UWr