Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin dodatkowy z przedmiotu Postępowanie sądowoadministracyjne dla studentów II roku SSA-2 i SNA-2

dr hab. Krzysztof Sobieralski - 7 Wrzesień, 2021 - 11:00

Uprzejmie informuję, że egzamin dodatkowy z przedmiotu Postępowanie sądowoadministracyjne dla studentów II roku SSA-2 oraz SNA-2 odbędzie się w formie zdalnej (test) w aplikacji FORMS w dniu 16 września 2021 r. od godz. 19:30 do godz. 20:30. Link do testu zostanie przekazany osobom dopuszczonym do egzaminu przez Dziekana w dniu 15 września 2021 r. na indywidualne konto USOS.