Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium - SSA II, 1 rok

dr hab. Dobrosława Antonów - 4 Październik, 2021 - 15:38

Szanowni Państwo,
Zapisy na seminarium magisterskie dla SSA II stopień I rok odbędą się w dniu 6.10.2021 r. o godz. 13.15 w p. 310 A.

Tematyka prac magisterskich przygotowywanych podczas prowadzonych przeze mnie seminariów dotyczy przede wszystkim:
1. Prawa podatkowego, w tym w szczególności:
- szczegółowego prawa podatkowego,
- procedury podatkowej,
- unijnego prawa podatkowego,
- problemów wykładni i stosowania prawa podatkowego.
2. Problematyki opłat publicznych.
3. Prawa finansów publicznych, w tym min.:
-  sektora finansów publicznych,
-  finansów jednostek samorządu terytorialnego
-  problematyki budżetu państwa.
Limit miejsc – 7 osób. W przypadku większej ilości osób zainteresowanych przeprowadzona będzie rozmowa na temat zainteresowań naukowych Kandydatów.
Z wyrazami szacunku
Dobrosława Antonów