Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zapisy na seminarium magisterskie z postępowania cywilnego dla IV roku SNP(Z)

dr Aleksandra Budniak-Rogala - 6 Październik, 2021 - 09:09

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszam studentów IV roku SNP(Z) na prowadzone przeze mnie seminarium z postępowania cywilnego. 
Równocześnie uprzejmie  informuję, że (z uwagi na konieczność zachowania wymogów reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19) prowadzone przeze mnie zapisy (przewidziane na dzień 10.10.2021 r. o godzinie 11:30) odbędą się w trybie on-line. Zapisy przyjmowane będą drogą mailową. W razie potrzeby będę również dostępna dla Państwa na bieżąco na platformie MS Teams - poniżej przesyłam link do spotkania. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDlmZDY0MGItYjRjN...

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych w stosunku do liczby przewidzianych miejsc decydujące znaczenie będzie miała wysokość średniej ocen z przedmiotów cywilistycznych oraz przedmiot zainteresowań naukowych (proponowany temat pracy magisterskiej). Wskazane wymogi będą jednak weryfikowane tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zgłosi się większa liczba chętnych uczestników seminarium niż liczba przewidzianych miejsc.

W związku z powyższym uprzejmie proszę, aby w treści kierowanej do mnie wiadomości elektronicznej wszyscy zainteresowani (1) umieścili informacje odnośnie do średniej ocen z przedmiotów cywilistycznych oraz (2) wskazali przedmiot swoich zainteresowań naukowych (sugerowaną tematykę pracy magisterskiej). Wiadomość mailową w przedmiotowym zakresie należy skierować na mój adres poczty elektronicznej w czasie przewidzianym dla przeprowadzenia zapisów. Równocześnie uprzejmie informuję, że brak będzie możliwości uwzględnienia zgłoszeń złożonych poza zakreślonym terminem zapisów.
 
W uzupełnieniu powyższego pragnę zwrócić Państwa uwagę, iż w bieżącym roku akademickim uruchamiane są dwa seminaria z postępowania cywilnego (jedno jest prowadzone przez dr hab. I. Gil, prof. UWr, a drugie prowadzone jest przeze mnie), przy czym każdy z prowadzących posiada inny przedmiot specjalizacji w ramach szeroko pojętego postępowania cywilnego. Dr hab. I. Gil, prof. UWr specjalizuje się w prawie zabezpieczającym, egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Przedmiot mojej specjalizacji stanowi natomiast postępowanie rozpoznawcze (w tym w szczególności postępowanie dowodowe) oraz arbitraż i mediacja.

Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam do uczestnictwa w prowadzonym przeze mnie seminarium.

W razie wątpliwości zapraszam również do kontaktu.

Z poważaniem,
Aleksandra Budniak-Rogala