Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zasady przyjęcia na seminarium magisterskie 2021/2022, zaoczne prawo

dr Monika Drela - 6 Październik, 2021 - 12:24

W dniu 10 października 2021r. o godz.11.30 odbędą się zapisy na seminarium magisterskie w pokoju 107 bud. A. Zainteresowani studenci proszeni są o przybycie osobiście na rozmowę do pokoju 107 bud. A w tym terminie.

Preferowani będą studenci zainteresowani pisaniem pracy magisterskiej z zakresu prawa ochrony zabytków lub obrotu dziełami sztuki

 Kryteria przyjęcia w przypadku gdy liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc:

1. Kultura i poprawność języka mówionego

2. Umiejętność poprawnego formułowania myśli w języku prawniczym

3. Znajomość języka obcego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury obcojęzycznej

4. Planowany temat pracy.

5. Oceny uzyskane z egzaminów z prawa cywilnego

 Lista studentów (numery usos) przyjętych na seminarium zostanie podana w tym ogłoszeniu na stronie internetowej po zakończeniu zapisów.

Lista studentów przyjętych na seminarium magisterskie:

310676
308636
256222
302515

Monika Drela