Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

konsultacje/office hours

mgr Jakub Łakomy - 6 Październik, 2021 - 17:37

Szanowni Państwo / Dear Students,

moje najbliższe konsultacje (zdalnie, na MS TEAMS) odbędą się w najbliższy czwartek, 7 października, w godzinach 7:30 - 9:30. Konsultacje w dalszej części semestru ogłoszę wkrótce.

my next office hours (remotely, on MS TEAMS) will be held next Thursday, October 7, from 7:30 to 9:30 AM.

I will announce the next office hours in few days.

z poważaniem / best regards,
Jakub Łakomy