Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zapisy na seminarium SNP (Z) z postępowania cywilnego

dr hab. Izabella Gil prof. UWr - 8 Październik, 2021 - 18:40

Szanowni Państwo, 
 
serdecznie zapraszam studentów IV roku SNP(Z) na prowadzone przeze mnie seminarium z postępowania cywilnego. 
 
Jednocześnie w związku z Państwa pytaniami uprzejmie  informuję, że (z uwagi na konieczność zachowania wymogów reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19) prowadzone przeze mnie zapisy (przewidziane na dzień 10.10.2021 r. o godzinie 11:30) odbędą się w trybie on-line. Zapisy przyjmowane będą drogą mailową. W razie potrzeby będę również dostępna dla Państwa na bieżąco na platformie MS Teams - poniżej przesyłam link do zespołu utworzonego przez Uniwersytet.
 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3auEay3i_PDqdagegFuNx8huJOiStBs...
 
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych w stosunku do liczby przewidzianych miejsc decydujące znaczenie będzie miała wysokość średniej ocen z przedmiotów cywilistycznych oraz przedmiot zainteresowań naukowych (proponowany temat pracy magisterskiej). Wskazane wymogi będą jednak weryfikowane tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zgłosi się większa liczba chętnych uczestników seminarium niż liczba przewidzianych miejsc.
 
W związku z powyższym uprzejmie proszę, aby w treści kierowanej do mnie wiadomości elektronicznej wszyscy zainteresowani (1) umieścili informacje odnośnie do średniej ocen z przedmiotów cywilistycznych oraz (2) wskazali przedmiot swoich zainteresowań naukowych (sugerowaną tematykę pracy magisterskiej). Wiadomość e-mailową w przedmiotowym zakresie należy skierować na mój adres uniwersyteckiej poczty elektronicznej. Równocześnie uprzejmie informuję, że brak będzie możliwości uwzględnienia zgłoszeń złożonych poza zakreślonym terminem zapisów. 
 
W uzupełnieniu powyższego pragnę zwrócić Państwa uwagę, iż w bieżącym roku akademickim uruchamiane są dwa seminaria z postępowania cywilnego, przy czym każdy z prowadzących posiada inny przedmiot specjalizacji w ramach szeroko pojętego postępowania cywilnego.
- dr hab. I. Gil, prof. UWr (specjalizacja z zakresu postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego);
- dr A. Budniak – Rogala (postępowanie rozpoznawcze, w tym w szczególności postępowanie dowodowe oraz arbitraż i mediacja).
 
Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam do uczestnictwa w prowadzonym przeze mnie seminarium.
W razie wątpliwości zapraszam również do kontaktu.
Z poważaniem,
dr hab. I. Gil, prof. UWr