Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

REKRUTACJA do SZKOŁY PRAWA HISZPAŃSKIEGO 2022

dr Justyna Bazylińska-Nagler - 12 Styczeń, 2022 - 16:08

Z radością informujemy, że na rok 2022 zaplanowana jest realizacja 2 semestrów ---
Szkoły Prawa Hiszpańskiego na WPAiE UWr w ramach współpracy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Autónoma w Madrycie.

Zajęcia w ramach  Szkoły będą się odbywały na Wydziale Prawa UWr. Będą trwały dwa semestry i obejmą przynajmniej 50 godzin zajęć. Wykładowcami będą pracownicy naukowi Universidad Autónoma w Madrycie.
Jednocześnie te 2 zaplanowane semestry uzupełniają 1 semestr, który odbył się przed pandemią Covid-19.

Absolwenci Szkoły Prawa Hiszpańskiego, którzy uzyskają pozytywne wyniki z przeprowadzanych w ramach kursów pisemnych egzaminów otrzymają certyfikat wystawiony przez Universidad Autónoma oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
Program Szkoły Prawa Hiszpańskiego jest adresowany do studentów prawa, ekonomii i administracji oraz filologii romańskiej (profil hiszpański) a także praktyków w wymienionych dziedzinach.
Zajęcia w Szkole dla studentów i doktorantów UWr są bezpłatne. Dla absolwentów odpłatne, wysokość opłaty za 1 semestr nauki wynosi 800 zł. Po zakwalifikowaniu się na listę uczestników należy wnieść opłatę na konto UWr.
 
Zapisy trwają!

Szczegółowe informacje, oraz zgłoszenia (imię, nazwisko, rok studiów, poziom znajomości języka hiszp.) na adres:  dr Justyna Bazylińska – Nagler:
justyna.bazylinska-nagleratuwr.edu.pl